TWEEDELIJNSZORG

 

De meeste medische diensten waarvoor een verwijzing nodig is, vallen onder tweedelijnszorg. Maar ook voor medische diensten uit de eerstelijnszorg kan een verwijzing noodzakelijk zijn, waarbij u moet denken aan een chronische indicatie voor fysiotherapie. Daarnaast kan ook uw verzekeraar bepaalde eisen stellen m.b.t. een verwijzing voor diensten uit de tweede- of eerstelijnszorg.

Tweedelijnszorg wordt vaak vergoed vanuit de basisverzekering, welke voor een ieder gelijk is. Het is wel van belang om te bekijken welke kosten uit de basisverzekering verrekend worden met het wettelijk eigen risico en eventueel een gekozen eigen risico.

tweedelijnszorg